Muzeum – Zamek w Oporowie

Wydawnictwa

Anna Majewska-Rau
Muzeum – Zamek w Oporowie
informator
Oporów 2014, 56 str.
ISBN: 978-83-923095-3-6
Cena 15 zł

 

Oporów – stan badań II
Materiały sesji naukowej zorganizowanej 10 listopada 2003 r.
z okazji 550-lecia Konwentu Ojców Paulinów w Oporowie oraz 550.rocznicy śmierci fundatora Prymasa Władysława Oporowskiego
Oporów 2008, 308 str.
ISBN: 83-923095-2-9
Cena 30 zł
Grażyna Kin-Rzymkowska
Oporów. Muzeum Zamek i Klasztor
Ojców Paulinów
informator
Oporów 2005, 52 str.
ISBN:83-923095-1-0
Nakład wyczerpany

 

Ryszard Rau
Srebra i platery w zbiorach Muzeum Zamek w Oporowie
katalog
Oporów 2004, 108 str.
ISBN: 83-910736-7-X
Cena 20 zł
Wacław Kondek
Oporów Zamek
album z rysunkami Wacława Kondka oraz z tekstem historycznym
i legendami autorstwa G.Kin-Rzymkowskiej
Oporów 2004, 64 str.
ISBN: 83-910736-8-8
Cena 12 zł

 

 

Janusz Tomala
Oporów małomiasteczkowa włość prywatna w powiecie orłowskim
w województwie łęczyckim
od XIV do XVIII wieku
praca zawiera wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych
w Oporowie
Oporów 2002, 225 str.
ISBN: 83-910736-5-3
Nakład wyczerpany

 

 

Oporów – stan badań
Materiały sesji naukowej z okazji 50.rocznicy Muzeum w Oporowie 22 listopada 1999 r.
Oporów 2000, 338 str.
ISBN: 83-910736-4-5
Nakład wyczerpany

 

Ryszard Rau
Ceramika w zbiorach Muzeum w Oporowie
katalog
Oporów 1999, 68 str.
ISBN: 83-910736-2-9
Cena 10 zł

 

Pelagia Ładykowska – Zys, Jerzy Piątek
Zarys historii harcerstwa
w Kutnowskiem 1912-1950
Muzeum w Oporowie 1998, 108 str.
ISBN:83-910736-1-0
Nakład wyczerpany

 

 

 

 

Grażyna Kin – Majewska
Zamek w Oporowie
monografia zamku
Muzeum w Oporowie 1998, 128 str.
ISBN: 83-910736-0-2
Nakład wyczerpany