Muzeum – Zamek w Oporowie

Lekcje muzealne

Muzeum – Zamek w Oporowie
serdecznie zaprasza do uczestnictwa w lekcjach muzealnych z zakresu wiedzy
o sztuce, obyczajach staropolskich i historii regionu organizowanych
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

TEMATY LEKCJI:

Andrzej Borucki – historyk sztuki:

 • Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu (lekcja multimedialna)
 • Sztuka romańska i gotycka (lekcja multimedialna)
 • Sztuka renesansu i baroku (lekcja multimedialna)
 • Sztuka klasycyzmu i romantyzmu (lekcja multimedialna)
 • Historyzm i realizm w sztukach plastycznych XIX w. (lekcja multimedialna)
 • Style i kierunki w sztuce XX w. (lekcja multimedialna)
 • Rycerz – historia i legenda (lekcja multimedialna. Możliwość połączenia lekcji  z zajęciami interaktywnymi)
 • Średniowieczne budowle obronne (lekcja multimedialna)
 • Dziedzictwo kultury antycznej od średniowiecza do współczesności (lekcja na przykładzie zbiorów Muzeum – Zamku w Oporowie)
 • “Straszny dwór” Stanisława Moniuszki i polska kultura szlachecka (Wysłuchanie fragmentów opery i na ich przykładzie oraz na przykładzie zabytków Muzeum – Zamku w Oporowie omówienie głównych cech polskiej kultury szlacheckiej)
 • Portretowanie dawniej i dziś
 • „Pan Samochodzik” na Zamku w Oporowie (quiz połączony z konkursami na spostrzegawczość)

 dr Piotr Stasiak – historyk (w 2021 r. przebywa na urlopie bezpłatnym):

 •  Życie codzienne w średniowieczu (lekcja multimedialna, zajęcia interaktywne)
 • Bitwa pod Grunwaldem – mity i fakty (lekcja multimedialna)
 • Jam dwór polski” – historia i znaczenie dworów
  szlacheckich od XVIII do I. poł. XX w. 
  (lekcja multimedialna)
 • Powstanie Styczniowe w Kutnowskiem (lekcja multimedialna)
 • Powiat Kutnowski pod okupacją hitlerowską  (lekcja multimedialna)
 • Dwory ziemiańskie w Kutnowskiem  (lekcja multimedialna)
 • Obyczaje staropolskie  (lekcja multimedialna, zajęcia interaktywne)
 • Wielkanoc w tradycji polskiej  (lekcja multimedialna)

 

W ramach podanych tematów istnieje możliwość dostosowania poziomu zajęć
do określonej grupy wiekowej uczniów, jak również przygotowanie innych tematów zaproponowanych przez szkoły. Lekcje dotyczące sztuki uwzględniają również przykłady zabytków województwa łódzkiego.

 Lekcje muzealne są płatne –  50 zł i odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (za wyjątkiem poniedziałku).