Muzeum – Zamek w Oporowie

Lekcje muzealne

Muzeum – Zamek w Oporowie
serdecznie zaprasza do uczestnictwa w lekcjach muzealnych z zakresu wiedzy
o sztuce, historii, obyczajach rycerskich i staropolskich organizowanych
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

TEMATY LEKCJI:

Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu i dziedzictwo kultury antyczne.

(Lekcja multimedialna połączona z zajęciami warsztatowymi na terenie muzeum polegającymi na odnajdywaniu wg otrzymanego klucza jak największej liczby elementów opartych na sztuce i mitologii klasycznej)

Sztuka romańska i gotycka.

(Lekcja multimedialna połączona z zajęciami warsztatowymi na terenie muzeum polegającymi na ugruntowaniu zdobytej wiedzy poprzez zajęcia ruchowe i plastyczne)

Sztuka renesansu i baroku.

(Lekcja multimedialna połączona z zajęciami warsztatowymi na terenie muzeum polegającymi na ugruntowaniu zdobytej wiedzy poprzez zajęcia ruchowe i plastyczne)

Sztuka klasycyzmu i romantyzmu.

(Lekcja multimedialna połączona z zajęciami warsztatowymi na terenie muzeum polegającymi na ugruntowaniu zdobytej wiedzy poprzez zajęcia ruchowe i plastyczne)

Rycerz – historia i legenda.

(Lekcja multimedialna połączona z zajęciami warsztatowymi na terenie muzeum polegającymi na ugruntowaniu zdobytej wiedzy poprzez zajęcia plastyczne związane z heraldyką lub uzbrojeniem i obyczajem rycerskim)

Średniowieczna architektura obronna.

(Lekcja połączona z tematycznym zwiedzaniem Zamku w Oporowie i zajęciami warsztatowymi polegającymi na ugruntowaniu zdobytej wiedzy poprzez zajęcia plastyczne)

“Straszny dwór” Stanisława Moniuszki i polska kultura szlachecka.

(Lekcja multimedialna połączona z zajęciami warsztatowymi na terenie muzeum polegającymi na ugruntowaniu zdobytej wiedzy poprzez zajęcia ruchowe i plastyczne)

Portretowanie dawniej i dziś.

(Lekcja multimedialna połączona z tematycznym zwiedzaniem ekspozycji oraz zajęciami warsztatowymi polegającymi na ugruntowaniu zdobytej wiedzy poprzez zajęcia ruchowe i plastyczne)

„Pan Samochodzik” na Zamku w Oporowie.

(Lekcja z zajęciami interaktywnymi utrwalającymi wiedzę o zamku w Oporowie i jego zbiorach muzealnych z wykorzystaniem elementów zręczności i spostrzegawczości uczestników podzielonych na rywalizujące ze sobą grupy uczestników)

 

UWAGA!

  • Zajęcia warsztatowe do podanych tematów lekcji są modyfikowane w zależności od liczby uczestników. Optymalna liczba uczestniczących jednorazowo w warsztatach nie powinna przekraczać 25 osób.
  • W ramach podanych tematów istnieje możliwość dostosowania poziomu zajęć do uczestniczących w nich osób, jak również przygotowanie innych tematów zaproponowanych przez szkoły. Lekcje dotyczące sztuki uwzględniają przykłady zabytków województwa łódzkiego.

Lekcje muzealne są płatne – 100 zł i odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (za wyjątkiem poniedziałku).