Muzeum – Zamek w Oporowie

Wydawnictwa

Anna Majewska-Rau
Muzeum – Zamek w Oporowie                                                              informator
Oporów 2014, 56 str.                                                                                         ISBN: 978-83-923095-3-6                                                                          Cena 15 zł

 

Oporów – stan badań II                                                                         Materiały sesji naukowej zorganizowanej 10 listopada 2003 r. z okazji 550-lecia Konwentu Ojców Paulinów                 w Oporowie oraz 550.rocznicy śmierci fundatora Prymasa Władysława Oporowskiego                                                         Oporów 2008, 308 str.                                                                                          ISBN: 83-923095-2-9                                                                                            Cena 30 zł

 

 

Grażyna Kin-Rzymkowska                                                                Oporów. Muzeum Zamek i Klasztor Ojców Paulinów        informator                                                                                        Oporów 2005, 52 str.                                              ISBN:83-923095-1-0                                                                        Nakład wyczerpany

 

 

 

Ryszard Rau                                                                                           Srebra i platery w zbiorach Muzeum Zamek w Oporowie katalog                                                                                                          Oporów 2004, 108 str.                                                                                ISBN: 83-910736-7-X                                                                               Cena 20 zł

 

Wacław Kondek                                                                             Oporów Zamek                                                                                          album z rysunkami Wacława Kondka oraz                                 z tekstem historycznymi legendami autorstwa                     G.Kin-Rzymkowskiej                                                                               Oporów 2004, 64 str.                                                                                ISBN: 83-910736-8-8                                                                             Cena 12 zł

 

 

Janusz Tomala                                                                                           Oporów małomiasteczkowa włość prywatna w powiecie orłowskim w województwie łęczyckim                                              od XIV do XVIII wieku                                                                             praca zawiera wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w Oporowie                                                     Oporów 2002, 225 str.                                                                                  ISBN: 83-910736-5-3                                                                                  Nakład wyczerpany

 

Oporów – stan badań                                                                                Materiały sesji naukowej z okazji 50.rocznicy Muzeum          w Oporowie 22 listopada 1999 r.                                                        Oporów 2000, 338 str.                                                                                      ISBN: 83-910736-4-5                                                                                          Nakład wyczerpany

 

 

Ryszard Rau                                                                                                 Ceramika w zbiorach Muzeum w Oporowie                               katalog                                                                                                                  Oporów 1999, 68 str.                                                                                                 ISBN: 83-910736-2-9                                                                                                Cena 10 zł

 

 

 

 

Pelagia Ładykowska – Zys, Jerzy Piątek                                         Zarys historii harcerstwa w Kutnowskiem 1912-1950                                                                                                              Muzeum w Oporowie 1998, 108 str.                                        ISBN:83-910736-1-0                                                                                              Nakład wyczerpany

 

 

 

 Grażyna Kin – Majewska                                                                                Zamek w Oporowie                                                                               monografia zamku                                                                                                Muzeum w Oporowie 1998, 128 str.                                                                ISBN: 83-910736-0-2                                                                                    Nakład wyczerpany