Muzeum – Zamek w Oporowie

Wydawnictwa

Anna Majewska-Rau
Muzeum – Zamek w Oporowie                                                                 informator
Oporów 2014, 56 str.                                                                                          ISBN: 978-83-923095-3-6                                                                                   Cena 15 zł

Oporów – stan badań II                                                                              Materiały sesji naukowej zorganizowanej 10 listopada 2003 r. z okazji 550-lecia Konwentu Ojców Paulinów w Oporowie oraz 550.rocznicy śmierci fundatora Prymasa Władysława Oporowskiego                                                           Oporów 2008, 308 str.                                                                                          ISBN: 83-923095-2-9                                                                                            Cena 30 zł

Grażyna Kin-Rzymkowska                                                                         Oporów. Muzeum Zamek i Klasztor Ojców Paulinów        informator                                                                                                  Oporów 2005, 52 str.                                              ISBN:83-923095-1-0                                                                                    Nakład wyczerpany

Ryszard Rau                                                                                                   Srebra i platery w zbiorach Muzeum Zamek w Oporowie katalog                                                                                                          Oporów 2004, 108 str.                                                                                     ISBN: 83-910736-7-X                                                                                       Cena 20 zł

Wacław Kondek Oporów Zamek                                                                  album z rysunkami Wacława Kondka oraz z tekstem historycznymi legendami autorstwa G. Kin-Rzymkowskiej                                                                              Oporów 2004, 64 str.                                                                                      ISBN: 83-910736-8-8                                                                                      Cena 12 zł

Janusz Tomala                                                                                                  Oporów małomiasteczkowa włość prywatna w powiecie orłowskim w województwie łęczyckim od XIV do XVIII wieku                                                         praca zawiera wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w Oporowie                                                                                                         Oporów 2002, 225 str.                                                                                          ISBN: 83-910736-5-3                                                                                         Nakład wyczerpany

Oporów – stan badań                                                                                    Materiały sesji naukowej z okazji 50.rocznicy Muzeum w Oporowie 22 listopada 1999 r.                                                                                                               Oporów 2000, 338 str.                                                                                           ISBN: 83-910736-4-5                                                                                          Nakład wyczerpany

Oporów III –Inspiracje DOMUS PROPRIA DOMUS OPTIMA                                    Materiały z sesji naukowej, która odbyła się 16 września 2019 r. z okazji 70-lecia Muzeum-Zamku w Oporowie                                                                                     Oporów 2022, 268 str.                                                                                                   ISBN: 978-83-923095-5-0                                                                                              cena 45 zł

Ryszard Rau                                                                                                   Ceramika w zbiorach Muzeum w Oporowie                               katalog                                                                                                                  Oporów 1999, 68 str.                                                                                                 ISBN: 83-910736-2-9                                                                                                Cena 10 zł

Pelagia Ładykowska – Zys, Jerzy Piątek                                                                         Zarys historii harcerstwa w Kutnowskiem 1912-1950                                                                                                              Muzeum w Oporowie 1998, 108 str.                                        ISBN:83-910736-1-0                                                                                              Nakład wyczerpany

 Grażyna Kin – Majewska                                                                                           Zamek w Oporowie monografia zamku                                                        Muzeum w Oporowie 1998, 128 str.                                                                    ISBN: 83-910736-0-2                                                                                          Nakład wyczerpany