Image Alt

Historia muzeum

Historia muzeum

Muzeum - Zamek w Oporowie

Perła którą musicie poznać i koniecznie odwiedzić

1947
1947
Historia Muzeum w Oporowie

Początki

Muzeum-Zamek w Oporowie organizowane od 1947 r., dla zwiedzających zostało otwarte w 16 lutego 1949 r. Zachowane wnętrza zdeterminowały charakter ekspozycji prezentującej, od początku powstania Muzeum, wnętrza mieszkalne różnych epok. Początkowo skromna ekspozycja, złożona głównie z depozytów Muzeum Sztuki w Łodzi, mieściła się w części zamku, bowiem kilka pomieszczeń zajmowała biblioteka oraz lokatorzy. Gruntowna rewaloryzacja zabytku w latach 1962-65, poprzedzona badaniami archeologicznymi i architektonicznymi, przywróciła zamkowi dawną świetność i przyniosła szereg cennych odkryć. Odsłonięto spod przemurowań gotyckie portale i polichromowane stropy z XVII w. w trzech komnatach na piętrze, a w skrytce pod podłogą znaleziono zbiór dawnej broni z XVIII i poł. XIX w., schowanej zapewne po powstaniu styczniowym.
1965
1965
Historia Muzeum w Oporowie

Lata 60 - 80

Po trzech latach prac konserwatorskich, w 1965 r., ponownie udostępniono Muzeum zwiedzającym prezentując nową wystawę wnętrz dworskich, stworzoną według scenariusza Grażyny Kin 1°voto Majewskiej 2° voto Rzymkowskiej, kierującej placówką od 1961 do 2006 r. Ekspozycja ta przez lata była i jest stale uzupełniana i wzbogacana.
Eksponowane są dzieła sztuki i wyroby rzemiosła artystycznego od XVI do pocz. XX w. Wśród nich kolekcja portretów polskich i obcych, zespół tkanin artystycznych i użytkowych, fajanse, porcelana, szkło, wyroby ze srebra, cyny i kości słoniowej, zbiór dawnej broni białej i palnej oraz uzbrojenia ochronnego, a także szereg interesujących i unikatowych mebli. Ponadto Muzeum posiada także zbiory historyczne i etnograficzne, dokumentujące kulturę materialną dworu oraz folwarku.
Muzeum-Zamek w Oporowie zapoczątkowało wieloletnie badania archeologiczne, prowadzone na terenie zespołu zamkowo-parkowego oraz na terenie wsi Oporów, trwające od lat 80-tych XX w., których wyniki zostały opublikowane. Przyczyniło się także do przeprowadzenia badań architektonicznych i inwentaryzacji zabytkowych obiektów architektury starówki w Kutnie.
Historia Muzuem w Oporowie

Rozwój

Oporowskie Muzeum było inicjatorem powstania i twórcą dwóch muzeów w Kutnie:
1) Muzeum Bitwy nad Bzurą, otwartego w 1969 r., filii Muzeum w Oporowie do 1981 r.; była to pierwsza w Polsce państwowa stała ekspozycja upamiętniającą największą bitwę września 1939 r., a placówka stała się miejscem skupiającym żołnierzy kampanii wrześniowej;
2) Muzeum Regionalnego w Kutnie organizowanego w latach 1981-86.
Historia Muzuem w Oporowie

Działalność naukowa

Muzeum-Zamek w Oporowie prowadzi różnorodną działalność naukową z dziedziny historii i historii sztuki, w tym obejmującą m. in. dzieje zamku i właścicieli dóbr Oporowskich oraz klasztoru Ojców Paulinów w Oporowie, majątki ziemskie oraz zgromadzone zbiory. Muzeum w swoim dorobku ma wiele wydanych publikacji począwszy od katalogów zbiorów, poprzez prace monograficzne, materiały z sesji naukowych, informatory i wydawnictwa popularnonaukowe.

Pon. ‒ Niedz.: 10.00 ‒ 16.00
kasa: 10.00 ‒ 16:30
Sezon wiosenno-letni
Pon. ‒ Niedz.: 10.00 ‒ 17.00
kasa: 10:00-16:30

Normalny: 20 zł
Ulgowy: 15 zł

Oporów 34, 99-322 Oporów
tel.: 24 285 91 22

Facebook
Skip to content